Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

1. oktobris

        No 1. oktobra tiek grozīts mācību stundu norises laiks. Sīkāk iepazīties ar sarakstu var sadaļā Stundas» Laiki

        No 1. oktobra stājas spēka direktores rīkojums par maiņas apaviem, pamatojoties uz šo rīkojumu maiņas apavi ir obligāti.

        No 1. oktobra skolēniem un skolotājiem ir iespēja reģistrēties pie sk. Māra Purviņa, lai varētu internetā skatīt stundu sarakstu un grozījumus.