Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Your future career starts today!

10. - 11.klašu skolēni, kuri apgūst angļu valodu,tiek aicināti piedalīties un uzņemt ģimenē projekta "Career options in international companies AirBaltics and Baltic Rail dalībniekus" - 10.klašu skolēnus no Vācijas, Hanoveres 23-27. 11.2015., lai dotos atbildes braucienā 2016.gada martā.

Pieteikties pie Anitas Eiholcas, angļu val. skolotājas, līdz 24.09.

e-pasts: anitaeiholca@inbox.lv