Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Blankenburgam 130

7.aprīlī, dienā, kad arhitektam Indriķim Blankenburgam svinējām 130. jubileju, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notika viņa radošajam mūžam veltīta konference  „Latvijas izcilo personību dzīves un darbības pētniecības zinātniskie, pedagoģiskie un metodoloģiskie aspekti: arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”. Ar gandarījumu jāsaka, ka konference bija ne tikai pārstiedzoši labi apmeklēta, bet arī izcili saturīga, tādējādi apstiprinot mūsu pārliecību, ka sagatavošanas posmā izvirzītais mērķis un uzdevumi tika sasniegti.

 Vislielākā pateicība, protams, pienākas konferences referentiem Dr.habil.arch., profesoram J. Krastiņam (RTU/ICOMOS Latvia), Dr.arch. A. Eniņai (RTU), Dr.paed. A. Zigmundei (RTU),  Mag.art. I. Martinsonei (Arhitektūras muzejs),  Mag.hist. I. Zvirgzdiņam (Madonas muzejs), J. Laicānam (Viļakas Valsts ģimnāzija) un J. Haļzovam (RVVĢ). Viņiem izdevās būtiski paplašināt mūsu zināšanas un izpratni par izcilā arhitekta biogrāfiju un ieguldījumu Latvijas arhitektūras attīstībā. Lūk, ievērojamākie ieguvumi:

A.Zigmundei un I.Martinsonei izdevies atklāt līdz šim nezināmus faktus par I.Blankenburga kā personības izaugsmi, viņa pārsteidzoši produktīvo darbību 20.gadsimta 20. – 30.gados un traģiskajiem notikumiem 1944. gada oktobrī.

J.Krastiņa, A.Eniņas un I.Zvirgzdiņa veiktās pētniecības rezultātā varam nosaukt jau vismaz 40 Latvijas skolu ēkas, kuras ir projektējis I.Blankenburgs.

Pateicoties ģimnāzijas ilggadējās direktores Sandras Sīles meklējumiem arhīvā, mūsu rīcībā ir 1930.gadā ar I.Blankenburga roku parakstītās Rīgas 2.Valsts ģimnāzijas projekta skices.

Izveidota kvalitatīva I.Blankenburgam veltīta izstāde, kura pēc papildinājumiem un labojumiem būtu izmantojama arī citos ar ģimnāzijas vēsturi saistītos pasākumos.

Visbeidzot, tiek plānoti nākotnes sadarbības projekti starp t.s. I.Blankenburga skolām. Balstoties uz bagāto faktisko materiālu un vērtīgajām atziņām, noteikti sagaidāmas gan zinātniskas, gan populārzinātniskas publikācijas.

Liels paldies visiem RVVĢ pedagogiem, administrācijai, tehniskajam personālam un, protams, 11.a klases audzēkņiem par nesavtīgu atbalstu konferences sagatavošanā un aktīvu līdzdalību tās norisē!

Foto: I.Blankenburga atdusas vieta II Meža kapos          

Māris Zvaigzne
RVVĢ Vēstures un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītājs