Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

NVO diena

Alternatīvās mācības - Nevalstisko Organizāciju informācijas diena "„TAVAS IESPĒJAS  - JAUNIEŠU NVO” ir notikusi!

Sestdien, 13. maijā, mūsu skolā viesojās un aktīvi darbojās 13 nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un iestādes. Pirmo reizi skolā tika realizēts neparasts eksperiments - pedagoga lomu pārņēma NVO iestādes, kas bija gatavas prezentēt savas darbības ideju un iesaistīt savās aktivitātēs - spēlēs, konkursos, darbnīcās, diskusijās, lai būtu iespēja viņus iepazīt vai uzrunāt par kādu skolēniem aktuālu tēmu vai arī aicināt līdzdarboties!

Visas dienas laikā nodarbības notika 44 darba stacijās, kurās bija sastopamas tādas organizācijas, iestādes un uzņēmumi kā Eiropas Savienības māja, Nodarbinātības valsts aģentūra, homo ecos:. Papardes Zieds, Latvijas Samariešu Apvienība, Latvijas Sarkanais Krusts, biedrība "Avantis", Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Latvijas Jaunatnes padome, Latvijas Pilsoniskā Alianse, Jauniešu pašattīstības programma Award (VISC), mācību uzņēmums "Skolēns skolēnam", egoPERFECTUS - izglītības uzņēmums.

Dienas noslēgumā skolēni klases audzināšanas stundā dalījās ar saviem iespaidiem, iegūto pieredzi, pārrunāja iegūto informācijas vērtīgumu un interesantāko pasniegšanas veidu!

Arī skolotājiem biedrība „ Kopienas attīstības centrs” šajā dienā piedāvāja semināru ”Sociālo tīklu lietošana un digitālā identitāte”, kas būtu noderīgs arī vecākiem, ko vadīja Spānijas vidusskolas skolotāja Isabela Morera.

Šīs dienas ieguvumi vēl jāpārdomā, bet pirmie iespaidi liecina, ka lielākajai daļai skolēnu izdevās atrast savu organizācijas favorīti, kas to iedvesmoja ar savu stāstu, informāciju, ideju vai piedāvāto iespēju izpaust savu radošo un gribas potenciālu, radīt sev jaunas pieredzes vai eksperimentēšanas iespējas.

Iespējams, ka šī pasākuma ideja varētu kļūt skolas tradīciju, jo jau šobrīd izskan skolēnu ieteikumi un vēlmes, ar kurām NVO organizācijām vēl gribētu iepazīties un uzaicināt tās uz mūsu skolu nākotnē!

15.05.2017 Pedagogs karjeras konsultants Daina Romanovska