Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Vita, Olita, Rita

Statistika

Seko mumsMein Deutsch(t)raum

  •         Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija izsaka pateicību Jūsu vadītās skolas skolniecēm Elīnai Dumbrei, Sabīnei Jansonei, Adrijai Runčai un Agnesei Reķei un viņu vācu valodas skolotājai par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētajā plakātu konkursā „Mein Deutsch(t)raum” un informē, ka š.g. 27.februārī no pl. 12.00 līdz 14.30 Gētes institūtā Rīgā notiks šī konkursanoslēguma pasākums.

            Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija izsaka pateicību Jūsu vadītās skolas skolniekiem Lindai Abaronei, Kristai Gailītei, Mārai Zviedriņai, Laurai Pumpurei, Ancei Vītolai, Elzai Cīrulei, Aijai Audrei, Kristiānai Graudiņai, Ilzei Teilānei, Agnesei Pundiņai, Sabīnei Ādamsonei, Ievai Engerei, Laurai Jansonei, Annai Pūtelei, Līvai Lācei, Elīnai Dzenītei, Sandrai Bruņiniecei, Helēnai Rošānei, Katrīnai Rutei Runčai, Signijai Ņedaškovskai, Mārim Heniņam, Lindai Puķītei, Giti Kaverei, Agitai Incenbergai, Robertam Rezenbergam, Artūram Oņiščenko, Jolantai Līvai, Kristam � telmaheram, Pēterim Kovisāram, Martai Siliņai, Olandai Lagzdiņai, Zanei Rainskai, Andrai Pērkonei, Agitai Caunei, Elizabetei Vitrjakai, Agitai Pičukānei, Annai Ronei, Zanei Kļaviņai, Monikai Līgai Lapiņai, Justīnei Jakuševai, Laumai Granatekai, Anetei Barisai, Rūtai Klišānei, Kristīnei Saulītei, Ievai � altei, Līnai Kaļķei, Dainai Dovnarovičai, Lilitai Zellei, Līvai Veidemanei, Dacei Zariņai, Raineram Grosbergam, Elvim Baranovskim, Gatim Briģim, Kristiānam Vīgantam, Ievai Krūmiņai, Lindai Kokarei, Montai Čēmai, Nadīnai Rodei, Alisei Akmanei, Karīnai Priedītei, Ditai Druķei, Līgai Rinkēvičai, Elzai Kamparai, Marijai Bebrei, Artim Strazdiņam, Kārlim Budem, Arianam Seviškam, Viesturam Alonderim, Matīsam Dzelvem un viņu vācu valodas skolotājiem par piedalīšanos asociācijas rīkotajā plakātu konkursā „Mein Deutsch(t)raum”. ­

    Ievietoja: M. Purviņš 2008-01-22 22:01:51Visas ziņas »

Seko mums