Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Fizikas stunda LU

2. februārī 12. e klases skolēni devās uz LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas demonstrējumu kabinetu. Tur divu stundu garumā tā vadītājs Paulis Paulins viņiem demonstrēja un komentēja eksperimentus optikā.

Demonstrējumu starplaikā par aktuālām tēmām skolēnus uzrunāja LU emer. profesors, fizikas doktors Andris Broks.