Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Deutsches Sprachdiplom 2018

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 12.klašu 27 skolēni svinīgajā ceremonijā LU Lielajā aulā 17.maijā saņēma vācu valodas diplomu (Deutsches Sprachdiplom). Iegūtais diploms apliecina augstas akadēmiskas zināšanas vācu valodā un dod lielisku iespēju konkurēt studiju un darba vidē Eiropā, apliecinot skolas moto: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

Paldies vācu valodas skolotājiem par atbalstu ceļā uz diplomu – Idai Meženiecei, Montai Deisonei, Gundegai Muceniecei, Karin von Berg un Gunāram Tomasam.