Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas

19. maijā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisinājās Jauno mediķu akadēmijas (JMA) noslēgums, tās ietvaros notika arī Medicīnas fizikas olimpiāde, kurā I vietu ieguva mūsu ģimnāzijas 11.a klases skolēns Atis Ruskulis.

Atis: "Ceru, ka mani panākumi varētu motivēt citus mūsu esošos un topošos skolēnus. Mācos programmā ar padziļinātu vācu valodas apguvi, taču mani interesē arī medicīna un fizika."

JMA nodarbību ietvaros jaunieši apmeklēja studentu zinātniskos pulciņus un nodarbības dažādās Medicīnas fakultātes katedrās, guva ieskatu gan teorētiskajās medicīnas disciplīnās, gan arī praktiski apguva ārstam nepieciešamās iemaņas uz simulāciju iekārtām, noslēgumā kārtojot pārbaudījumu, apmeklēja studentu zinātniskos pulciņus un nodarbības dažādās Medicīnas fakultātes katedrās.

Pieteikšanās JMA nākamajai sezonai – 2018.gada septembrī. 

Informācijas avots www.rsu.lv