Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

3. septembris

7. klašu skolēniem:

Plkst. 8.40 - 8.50    audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 9.00 - 9.30    mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 9.40 - 11.30  audzināšanas stundas  klašu telpās

8., 9. klašu skolēniem:

Plkst. 9.50 - 10.00     audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 10.00 - 13.00    audzināšanas stundas

10. klašu skolēniem:

Plkst. 10.40 - 10.50       audzēkņu  pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 11.00 - 11.30       mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 11.40 -  13.00      audzināšanas stundas  klašu telpās

11. klašu skolēniem:

Plkst. 8.45 - 8.55      audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 9.00 - 12.00    audzināšanas stundas

12. klašu skolēniem:

Plkst. 8.45 - 8.55       audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 9.00 - 9.40        audzināšanas stunda klašu telpās
Plkst. 10.00 - 10.40    Pūces balva, mācību gada ieskaņa skolas zālē
Plkst. 10.50 -  11.30   audzināšanas stunda klašu telpās
Plkst. 12.00                12.kl.pārstāvji „Sveika, Sākumskola!”