Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skolai 97

19.septembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzija svinēja 97.dzimšanas dienu.

Saulainajā trešdienas rītā, katrai klasei rūpīgi rotājot savu izvēlēto sektoru, skolas pagalmā tika izveidots krāsains rudens ziedu pulkstenis– visu mūsu kopīga dāvana savai skolai.

Dzimšanas dienai veltītajās svētku stundās ar audzēkņiem tikās un atmiņās dalījās dažādu paaudžu absolventi: Juris Blūzmanis, Linda Līva Geldnere, Kaspars Gorkšs, Jānis Karušs, Elita Kuzma, Arvils Linde, Egita Miezīte, Sanda Millere, Artūrs Oņiščenko, Oto Ozols, Otto Ozols, Matīss Rutks, Baiba Siliniece, Emīls Siliņš, Artis Strazdiņš, Artūrs Strazdiņš, Elīza Uškāne, Hardijs Ventnieks, Indriķis Veitners, Mārtiņš Vanags un Edgars Zemītis. Sirsnīgs paldies absolventiem par atsaucību un interesantajiem stāstiem, kas rosināja uz skolas ikdienu un savu nākotni paraudzīties no nebijuša skatpunkta!

7.klašu audzēkņi savu pirmo RVVĢ dzimšanas dienu atzīmēja pasākumā „Tādi esam”. Paldies skolēniem un viņu audzinātājām par sagatavotajām klašu vizītkartēm!

Dzimšanas dienas īpašās sajūtas tika saglabātas arī skolas kolektīva kopbildē un klašu fotografijās.

Svētku dienas noslēgumā interesenti varēja noskatīties skolas Teātra studijas izrādi „Mēdeja” (rež.Viesturs Roziņš) un tradicionālo skolēnu un absolventu sacensību basketbola laukumā.