Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Radošums un digitālā kompetence

Erasmus+ projekta "Radošums un digitālās kompetences - priekšnoteikums profesionālajā pasaulē 4.0." pirmā tikšanās notika no 20. – 27.10. Budapeštā un tajā piedalījās skolēni un pedagogi no 5 valstīm (Ungārija, Apvienotā Karaliste, Portugāle, Vācija, Latvija).

Pirmajās dienās projekta dalībnieki iepazina Ungārijas vēsturi un kultūru, jo 23.oktobris ir Ungārijas neatkarības pasludināšanas diena.

Pēc iepazīšanās ar Ungārijas vēstures lappusēm notika projekta oficiāla atklāšana, kur projekta dalībniekus sveica Ungārijas Izglītības un kultūras ministrijas un vietējās pašvaldības pārstāvji, kā arī iesaistīto skolu klātesošie direktori (Budapešta un Northampton). Pēc tam skolēni prezentēja savas skolas - Patrona Hungariae Gimnázium (projekta koordinējošā skola) , Northampton High School, Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium Amberg, Colegio Paolo VI Gondomar un RVVĢ. Konferences otrajā daļā profesors Baranyi demonstrēja savu izgudrojumu 3-D telpu (www.maxwhere.com), kur arī ir atvēlēta “vieta” mūsu projekta darba rezultātiem, ar ko vairāk iepazīstināja pedagogus, bet skolēniem radošo darbnīcu vadīja Start-up uzņēmuma pārstāvji.

Arī turpmākās projekta darba aktivitātes bija ļoti daudzveidīgas un aizraujošas. Projekta dalībnieki diskutēja ar dažādu uzņēmumu pārstāvjiem par nākotnē nepieciešamajām kompetencēm, apmeklēja pazīstamo un inovatīvo firmu "Prezi", kura radījusi tāda paša nosaukuma prezentācijas izveides rīku, ko plaši izmanto visā pasaulē. Skolēni iepazina firmas darbību, intervēja tās darbiniekus un guva labus padomus savas karjeras plānošanai.

Vērtīgs ieguvums bija ekskursija Ungārijas parlamentā un pilsētas ievērojamo vietu apskate. Projekta dalībnieki iepazina arī skolas tradīcijas, piedaloties 12.a klases sarīkojumā, kurā tika pasniegtas skolas piemiņas zīmes.

Projekta tikšanās Budapeštā ir noslēgusies, bet projekta darbs turpināsies partnervalstu skolās, apkopojot darba rezultātus un veicot turpmākos uzdevumus.

Budapeštas posmā piedalījās skolēni Santa Gribuste (10.a), Kate Paula Zariņa (10.a),Katrīna Karsa (11.a). Anrijs Dovbņa (11.a), Henrijs Īrists (11.a), pedagogi Ina Baumane un Gunita Reinvalde.

Nākamā Erasmus + projekta tikšanās notiks no 3. – 8. 12. Ambergā, Vācijā, uz kuru digitālās kompetences pilnveidot dosies 3 pedagogi.