Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus

Nedēļā no 5.-9.novembrim RVVĢ skolēnu grupa piedalās Erasmus+ projektā "Migrācija un integrācija Eiropā", kurā, darbojoties kopā ar vācu, poļu un franču skolēniem, pēta četru valstu iedzīvotāju izcelsmi, iemeslus migrācijai uz citu valsti, mācās darboties internacionālās grupās: komunicēt angļu un vācu valodās, sadalīt pienākumus, vienoties, prezentēt savu ideju, klausīties, iepazīt citu nacionalitāšu jauniešus. Projekta nedēļas laikā skolēni iepazīst Duisburgu, Vācijas pilsētu, kurā norisinās projekta darbs, skolu Kaufmännisches Berufskolleg Duisburg-Mitte, kā arī reğiona pilsētas Esseni, Diseldorfu.