Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunrades konkurss

16.11. ar labāko darbu lasījumiem klašu audzinātāju izpildījumā koncertos „Mūsu dziesma Latvijai” noslēdzās skolas literārās jaunrades konkurss vidusskolēniem
„Es zinu, ka esmu šīs zemes bērns” (O.Vācietis).

Iepriekšējās 2 nedēļās  10.-12. klašu skolēnu literatūras stundās  rakstītos darbus sākotnēji vērtēja skolotāji. Veiksmīgākos, kas tika izvirzīti konkursa 2. kārtā, elektroniski un nezinot autorus, vērtēja žūrija – skolas Atbalsta fonda 1.priekšsēdētāja Dace Kovisāre, filozofs un literatūrpētnieks Edgars Mucenieks, vecāku pārstāve, Latvijas Kultūras akadēmijas asoc.prof. Līga Ulberte, skolas absolvente, dramaturģe Anna Zvaigzne, skolas absolvents, publicists un rakstnieks Otto Ozols, RVVĢ Latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja Baiba Siliniece.

  Apkopojot žūrijas vērtējumu, RVVĢ Atbalsta fonda godalgas saņēma:

1.vieta – Elizabete Vegnere , 12.d klase,

2.vieta – Katrīne Elizabete Kluce , 12.d klase,

3.vieta – Līga Vīksna 12.b klase.

 Latviešu valodas metodiskā komisija