Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Novembris 2018

Trauksmainās gaidās, kolektīvā paļāvībā, priekā par sasniegto un godbijīgā nopietnībā aizvadīts mūsu Latvijai šogad tik nozīmīgais novembra mēnesis Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Ar gandarījumu varam atskatīties uz paveikto!

7. un 9.klasēm bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas vēsturē konkursos “Ceļojums pa Latvijas novadiem” un „Latvijai – 100: No Latvijas valstiskuma idejas līdz valsts dibināšanai un nosargāšanai. 1914. – 1920.gads. ”

8.klašu audzēkņi radoši iepazina Rīgu O.Vācieša acīm projektā “Tu esi Latvija”.

Visa mēneša garumā iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros visām klasēm bija lieliska iespēja apmeklēt dažādas aktuālās izstādes Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, bet daudziem neaizmirstamus iespaidus radīja izrāde “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”. Tajā bija iespējams iejusties Latvijas valsts proklamēšanas atmosfērā Latvijas Nacionālajā teātrī.

Visi vidusskolēni izmēģināja savus spēkus literārajā jaunradē konkursā “Es zinu, ka esmu šīs zemes bērns” (O.Vācietis), bet radošākie īpaši tika izcelti Tēvzemes nedēļas noslēguma pasākumos un saņēma skolas Atbalsta fonda balvas. Priecājamies, ka divas mūsu skolnieces – Katrīna Karple (11.c) un Ūma Beate Alekse (12.d) – 2.11. ieguva atzinību arī šā gada lielajā O.Vācieša Pārdaugavas literārās jaunrades konkursā vidusskolēniem!

11.11. mūsu skolas 11.klašu patrioti vēstures skolotāja M.Zvaigznes vadībā kā katru gadu bija “ierindā” piemiņas pasākumā Brīvības cīņu dalībniekiem Sudrabkalniņā.

Visu novembra pirmo pusi skola vārda vistiešākajā nozīmē skanēja – notika 10.-12.klašu gatavošanās Tēvzemes dziesmu konkursam, kas svinīgi un iedvesmojoši izskanēja 16.11. trīs skaistos koncertos. 10.klašu grupā uzvarēja 10.a klase, 11.klašu grupā – 11.e klase, bet 12.klašu grupā, kur žūriju vadīja mūziķis un dzejnieks Guntars Račs, laureāta godu un AF balvu (tāpat kā jau nosauktie laureāti) ieguva 12.a klase. Pēdējais koncerts izskanēja īpaši, jo tajā piedalījās mūsu skolas 1941.gada absolvents Jānis Vasarietis, “spēka vārdus” teica 1988.gada absolvents, publicists Otto Ozols, bija klāt mūsu pensionētie pedagogi un skolas darbinieki. Ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece svētku uzrunā akcentēja vērtības, ko interaktīvā veidā apliecināja skolotāju ansambļa priekšnesums.

Par skolasbiedru paveikto Tēvzemes dziesmu konkursā varēja priecāties gan vienaudži, gan vecāki koncertā ģimenēm 21.11., kur tika izrādīts arī skolas Teātra studijas veikums – literāri muzikāla kompozīcija “Mēs Latvijai”. Audzēkņu pašu izraudzīto dzeju iestudēt palīdzēja pedagogi Viesturs Roziņš un Einārs Verro.

Visu svētku laiku 2.stāva gaitenī bija apskatāma audzēkņu vizuālās mākslas darbu izstāde „Latvijas simboli un varoņtēli”, skolas bibliotēkā - grāmatu izstāde „Mums viņa ir visskaistākā. Tik un tā.”, bet Skolas muzejā varēja iepazīt ģimnāzijas pirmā direktora Pētera Aivara, Fridriha Zommera (Vasarieša), Jāņa Vasarieša un vēsturnieka Viļa Biļķina dzīves stāstus.

Šķiet, katrs RVVĢ skolēns un darbinieks saprata, ka Latvija – tie esam mēs paši. Saliedētība, sadarbība, radošums kopīgo mērķu sasniegšanā un tradīciju godināšana ļāva apzināties, ka esam vienots spēks, kas Latviju vēlas darīt stiprāku un brīvu mūžam.