Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Radošums un digitālās kompetences

No 3. - 8.12. notika Erasmus+ projekta "Radošums un digitālās kompetences - priekšnoteikumi profesionālajā pasaulē 4.0." skolotāju tālākizglītības seminārs "Metodika un didaktika-21.gadsimtā" Ambergā, Vācijā, kurā piedalījās 3 pedagogi no katras partnervalsts – Anglijas, Portugāles, Ungārijas un Latvijas. Semināra laikā dalībnieki pilnveidoja zināšanas par dažādiem IT rīkiem, apmeklēja vēstures, sociālo zinību, vācu literatūras un angļu valodas stundas un vēroja IT izmantošanu mācību procesā DJDS (Dr. Johanna Decker Schule).

Vērtīgs ieguvums bija BMW rūpnīcas apmeklējums Regensburgā, kur varēja gūt ieskatu darba pasaulē 4.0. un ražošanas procesa digitalizācijā. Fotografēt un filmēt gan nedrīkstēja, bet interneta vietnēs ir pieejami video par ražošanas procesa norisi. (https://www.youtube.com/watch?v=v-n9pWHainU)

Patīkams pārsteigums bija Nikolausa dienas tradīciju iepazīšana, kā arī slavenā Nirnbergas

Ziemassvētku tirdziņa apmeklējums, ko Vācijā sauc par Nürnberger Christkindlesmarkt.

Projekta aktivitātēs Vācijā piedalījās RVVĢ skolotājas Ina Baumane, Inita Kalteniece un Gunita Reinvalde. Par projekta norisi ir publicēts raksts Ambergas laikrakstā. https://www.onetz.de/

Nākamais mācību pasākums notiks 2019.gada maijā Portugālē, uz kuru dosies 4 pedagogi.