Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr.109-rs, Rīgā, 15.02.2012

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona latviešu valodas un literatūras 38. olimpiādes 11. - 12. klašu 2. posma uzvarētājiem

Pamatojoties uz Latgales priekšpilsētas latviešu valodas un literatūras 38. olimpiādes 2. posma žūrijas komisijas 06.02.2012. lēmumu:

4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
4.3. Sabīnei Vētrai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase.

5. Par labu olimpiādes norises nodrošināšanu izteikt pateicību Rīgas 69. vidusskolas administrācijai un olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājai Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotājai Baibai Siliniecei.


Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr.110-rs, Rīgā, 15.02.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona ķīmijas 53. olimpiādes 9. - 12. klašu 2. posma uzvarētājiem

Pamatojoties uz Kurzemes rajona ķīmijas 53. olimpiādes 9. – 12. klasēm 2. posma žūrijas komisijas 09.02.2012. lēmumu:

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.1. Sandai Millerei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase;
2.2. Robertam Bērtulsonam Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase;

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.2. Antrai Zeilei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;