Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Liels sasniegums

12.d klases skolniece Ūma Beāte Alekse saņēmusi pilna laika stipendiju bakalaura studijām Vācijā (nodrošina Vācijas akadēmiskais apmaiņas dienests - Deutscher akademischer Austauschdienst). Lai pretendētu uz augstvērtīgo iespēju, skolniecei bija jāuzrāda vidējais vērtējums virs 9 un arī atzinīgi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Stipendija tiek izsludināta un piešķirta labākajiem skolēniem Baltijā un Austrumeiropā, kas apguvuši augstā līmenī vācu valodu un nokārtojuši 2.līmeņa diplomeksāmenu (DSD II - Deutsches Sprachdiplom ) Lepojamies, Ūma!