Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus plus KK21 Portugālē

No 13.-18.05. Portugālē, Gondomar partnerskolā Colégio Paulo VI notika Erasmus+ projekta "Radošums un digitālās kompetences - priekšnoteikumi profesionālajā pasaulē 4.0." mācību pasākums, kurā piedalījās 4 pedagogi no katras partnervalsts -Lielbritānijas, Ungārijas, Vācijas un Latvijas. Galvenās tēmas bija skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas, kritiskā domāšana, sociāli emocionālā mācīšanās un autonomā mācīšanās. Projekta dalībnieki guva ieskatu Gondomar partnerskolas vērtēšanas sistēmā, piedalījās skolēnu debates un divu prezentāciju vērošanā un izvērtēšanā pēc skolas noteiktiem kritērijiem. Ar praktisku piemēru palīdzību tika izmēģināta aplikācija “HP Reveal”, kuru var izmantot mācību procesā. Projekta darba laikā tika apmeklēta arī profesionālā skola, kurā apgūst filigrāna rotu gatavošanu, un skolotājiem bija iespēja piedalīties to darināšanas procesā.

Projekta darbs turpināsies partnerskolās, lai kopīgi izveidotu ieteikumus, kā novērtēt skolēnu prasmes un kompetences.

Projekta aktivitātēs Portugālē piedalījās RVVĢ skolotājas Ina Baumane, Agnese Kļaviņa, Gunita Reinvalde un Inga Riekstiņa. 

Nākamā projekta tikšanās notiks no 29.09.-5.10. mūsu skolā, kurā piedalīsies skolēni no visām partnervalstīm.

#Erasmus+