Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

2. septembris

Audzinātāju un klašu telpu saraksts»

7. klašu skolēniem (skolēnu saraksts pa klasēm):

Plkst. 8.40 - 8.50    audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 9.00 - 9.30    mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 9.40 - 11.30  audzināšanas stundas  klašu telpās

12. klašu skolēniem

Plkst. 9.00 - 9.40       audzināšanas stunda klašu telpās
Plkst. 10.00 - 10.30   mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 10.50 - 11.30   audzināšanas stunda klašu telpās
Plkst. 12.00               „Sveika, Sākumskola!”, 12.kl.pārstāvji

10. klašu skolēniem (skolēnu saraksts pa klasēm):

Plkst. 10.40 - 10.50       audzēkņu  pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 11.00 - 11.30       mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 11.40 – 13.00      audzināšanas stundas  klašu telpās

8., 9. un 11. klašu skolēniem:

Plkst. 9.50 - 10.00     audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 10.00 - 12.00   audzināšanas stundas  (+ bibliotēka, 8.,9.kl.)