Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sarkanais Krusts

Sarkanais Krusts13. septembrī norisinājās republikāniskās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem. Skolu  pārstāvēja:

  • Andželika Lucava (11.d);
  • Margarita Anna Rudzīte (11.d);
  • Eliāna Giptere (11.d);
  • Ance Ancova (11.d);
  • Diāna Zilberte (11.d);
  • Marta Briņķe (11.d);
  • Dominika Lela (10.d).

Par sekmīgu dalību sacensībās komanda saņēma LSK ģenerālsekretāra Pateicības rakstu.

Paldies arī skolas medmāsai H. Bitānei par komandas sagatavošanu startam sacensībās!