Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Informācijas dienas

Informācijas dienas interesentiem par iestāšanos uz 7. un 10. klasi RVVĢ notiks Zoom vidē:

uz 10.klasi (RVVĢ 9.klašu audzēkņu vecākiem) - 26.maijā plkst. 12:00 vai 18:30 REĢISTRĒTIES

uz 10.klasi (visiem interesentiem) - 27.maijā plkst. 12:00 vai 18:30 REĢISTRĒTIES

uz 7. klasi - 28.maijā plkst. 12:00 vai 18:30 REĢISTRĒTIES

Plānotais laiks - 20 minūtes informācija un 20 minūtes atbildes uz jautājumiem. Jautājumus iespējams iesniegt arī jau reģistrācijas laikā.

 

Papildu informācija par RVVĢ piedāvājumu 7. un 10. klasēs

Stundu skaita sadalījums padziļināto kursu komplektos (vidusskola)