Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

1.septembris

Direktores uzruna vecākiem (lasīt šeit)>>

Ieeja A – galvenā ieeja (A)
Ieeja B – starp sporta zāli un jauno korpusu (B)
Lūgums ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes pirms norādītā laika

Klašu audzinātāji (saraksts)>>

7. klases (skolēnu saraksts pa klasēm)

Klašu audzinātāji sagaidīs skolēnus pie ieejām:
8.45 – 7.a klase (A)
9.00 – 7.c klase (A), 7.b klase (B)
9.15 – 7.d klase (A)

10.klases (skolēnu saraksts pa klasēm)

Klašu audzinātāji sagaidīs skolēnus pie ieejām:
9.30 – 10.ST klase (A), 10.VI (B)
9.45 – 10.EU klase (B)
10.00 – 10.CV klase (B)

8., 9. klasēs un 11., 12. klases (jauno skolēnu saraksts) – dodas uz savām klašu telpām, izmantojot norādīto ieeju:

10.00 – 9.b klase (A – 109.telpa), 9.d klase (A – 14.telpa)
10.15 – 12.b klase (A – 13 telpa), 12.e klase (A – 8.telpa), 12.a klase (B – 209.telpa), 12.c klase (B – 210.telpa)
10.30 – 11.b klase (A – 12.telpa), 11.e klase (A – 4.telpa), 12.d klase (B – 301. telpa), 11.a klase (B – 211.telpa)
10.45 – 11.c klase (A – 10.telpa), 8.a klase (A – 6.telpa), 11.d klase (B – 313. telpa), 8.c klase (B – 206.telpa)
11.00 – 8.b klase (A – 7.telpa), 9.c klase (A – 17.telpa), 9.a klase (B – 310. telpa)