Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Latvijas skolas soma

Sākot no novembra RVVĢ skolēni virtuāli piedalījušies projekta “Skolas soma” organizētajās aktivitātēs.

16. novembrī RVVĢ skolēniem visas dienas garumā bija iespēja noskatīties nupat " Lielajā Kristapā" apbalvoto 2020. gada labāko animācijas filmu " Mans mīļākais karš", stāsts par Latvijas ģimenes likteni laika posmā no Otrā pasaules kara līdz neatkarības atgūšanai, veidots kā filmas galvenās varones  pieredze augot, vērojot un pārdomājot apkārt notiekošo.

Pēc filmas noskatīšanās skolēni atzīst, ka viņus uzrunājušas galvenās varones izjūtas, tiekšanās pēc patiesības. Skolēni atzīst, ka stāsta personiskums sasaucās ar daudzām līdzīgām epizodēm, ko viņi dzirdējuši savās ģimenēs no vecākiem, vecvecākiem, radiniekiem. Skolēni kā savdabīgu, bet uzrunājošu atzīmē animācijas žanru, kas sevi attaisnojis, bijis acīm tīkams. Skolēni atzīst, ka filma viņiem ir bijusi ieguvums, kas ļāvusi saistošā veidā atcerēties Latvijas vēstures notikumus.

Nedēļā no 7. -11. decembrim 7.-8. klašu skolēniem bija iespēja vērot izrādi “Tikšanās vieta Rīgas pilsētas 2. teātris”. Skolēni atzīst, ka izrāde bija veidota jaunā, līdz tam viņiem nepazīstamā manierē ar vairākām paralēli notiekošām darbībām pieslēgšanos kurām varēja noteikt pats skolēns. Skolēni atzīmē, ka izvēlētais notikuma atspoguļošanas veids bijis atraktīvs un viņi uzzinājuši arī jaunus vēstures faktus, citi, savukārt, izsaka arī kritiskas piezīmes, tomēr kopumā atzīstot, ka izrādes saistošākā daļa viņiem bijusi dotā izvēļu brīvība.