Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

1.septembris

Ieeja A – galvenā ieeja (A)
Ieeja B – starp sporta zāli un jauno korpusu (B)
Lūgums ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes pirms norādītā laika un aicinām vecākus pavadīt skolēnus tikai līdz skolas teritorijai.

Klašu audzinātāji un telpas (saraksts)>>

12. klases ierodas 9.15 un dodas uz savām klašu telpām

9.30 – 10.10 svinīgais pasākums skolas zālē (piedalās 12.klases un skolas koris)

 

7. klases un 10.klases

10:25 pulcējas skolas pagalmā (skolēnus sagaidīs klašu audzinātāji) un kopā ar audzinātājiem dodas uz klašu telpām

8., 9. un 11.klases ierodas 10:30 un dodas uz savām klašu telpām, izmantojot norādīto ieeju:

Ieeja A: 8.a, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 11.SA

Ieeja B: 8.b, 9.c, 11.CV, 11.EU, 11.VI

 

Visiem:

10.45 – 11.30 svinīgā Valsts prezidenta uzruna, uzsākot skolas 100.pastāvēšanas gadu (skolas pagalmā, lūgums tērpties atbilstoši laika asptākļiem)

11.40 – 13.15 klases stundas klašu telpās

13.30 – 14.30 absolventu muzikāls sveiciens skolas pagalmā

 

Klašu vecāku sapulces (attālināti, informāciju par pieslēgšanās veidu nosūtīs klašu audzinātāji e-klasē vismaz dienu pirms ieplānotās sapulces):

7.klašu vecāku kopsapulce 9.septembrī plkst.18:00, pēc tam - klašu vecāku sapulce

10.klašu vecāku kopsapulce 8.septembrī plkst.18:00, pēc tam - klašu vecāku sapulce

8., 9., 11. un 12. klašu vecāku sapulces: 7., 8. vai 9.septembrī

 

Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējiem noteikumiem saistībā ar izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un informāciju par mācību procesa norisi.