Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Mums 2.vieta

Rudenī skolēni no visas Latvijas piedalās Braku muzeja izsludinātajā R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, kura mērķis ir veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.  Šogad konkursā piedalījās arī mūsu skolas 9.klases skolniece Pērle Melne, atklājot tematu “Kāda R. Blaumaņa tēla dienasgrāmata”.  Pērle izvēlējās rakstīt R.Blaumaņa noveles”Slepkava” tēla Kārļa dienasgrāmatu.

Darbs ieguva augstu novērtējumu- 2.vietu, kā arī Ērgļu novada padomes naudas prēmiju.

Neliels darba nobeiguma fragments:

“Skat, ko mantkārība padarīja, par plēsoņu pārvērtos. Kad no tā atgūšos?  Vai druvas malā visu laiku nesēž velns un, mani vērojot, ļauni nesmaida? Vai arī tas tikai vecs čakārnis, ko izgrebšu nākamajā svētdienā?”

Lepojamies ar Pērles Melnes iegūto augsto godalgoto vietu un izsakām pateicību skolotājai Santai Zībergai par ieguldīto darbu, sagatavojot viņu konkursam.

Papildus lasīt šeit.