Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Latvijas skolas soma

Programmas ‘’Latvijas skolas somas’’ ietvaros decembrī mūsu skolas 7.-12. klašu izglītojamajiem bija iespēja noskatīties Daces Pūces filmu “Bedre’’.

SA klases skolēni pirms filmas skatīšanās tika aicināti iepazīties ar informāciju par Daces Pūces filmu ''Bedre'' (sk. informāciju facebook)un pirms vai pēc skatīšanās izlasīt recenziju.

AS par filmu tika sniegta latviešu valodas stundās 14.12., strādājot grupās.

Latviešu valodas tēmas ‘’Komunikācijas process’’ ietvaros izglītojamie analizēja pašu izvēlētas saziņas situācijas filmā, novērtējot komunikācijas raksturu un mērķi, partneru pozīciju un statusu, kā arī normativitātes pakāpi, kontaktu vēlamību un saziņas situācijā iesaistīto dalībnieku psiholoģiskos tipus.

Pēc saziņas situācijas raksturošanas skolēni iesaistījās diskusijā par filmas varoņu izvēlēm,  par bedrēm, kurās tie iekrituši, un varoņiem, kuriem ir izdevies no bedres izkļūt.

Diskusijā 10.SA izglītojamie atzīst, ka, lai arī filmu nav bijis viegli skatīties, jo tajā risinātas smagas problēmas, tā ir patikusi un ieteiktu to noskatīties citiem, jo filma liek domāt par katra paša rīcību un atbildību dažādās dzīves situācijās.

Merita Meiere-Jance, 10. SA klases audzinātāja