Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Mobilitātes projekts RVVĢ skolēniem un personālam

“Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts RVVĢ skolēniem un personālam”

Projekta ietvaros organizētā darba ēnošana Floto (Vācija)

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (turpmāk – RVVĢ) 6 pedagogi Gundega Muceniece (direktore, vācu valoda), Ieva Mezīte (mūzika), Elīna Beča (vācu valoda, Vācijas valstsmācība), Jolanta Voina (angļu valoda, sociālās zinības), Santa Jansone (vācu valoda), Uģis Urtāns (angļu valoda) no 2022.gada 25.marta līdz 1.aprīlim piedalījās “Erasmus + akreditētajā mobilitātes projektā RVVĢ skolēniem un personālam” mācību mobilitātē - darba ēnošanā Vēzeras ģimnāzijā Floto pilsētā, kas ir RVVĢ partnerskola kopš 1991.gada.

Mūsu partnerskolas Vācijā moto skan Vēzeras ģimnāzijas Vlotho pilsētā - atver perspektīvas (vācu val. - Weser- Gymnasim Vlotho Perspektiven eröffnen). Arī mūsu mācību mobilitātes darba grupai Vēzeras ģimnāzija atvēra jaunas perspektīvas, ļaujot ēnot ģimnāzijas mācību darba ikdienu.

Projekta dalībniekiem tā bija darbīga, jaunām zināšanām, atziņām un iespaidiem piepildīta, kā arī radoša nedēļa.

Nedēļas sākumā Vēzeras ģimnāzijas direktors Gvido Hēltke (Guido Höltke) mūs iepazīstināja ar Ziemeļreinas Vestfālenes federālās zemes izglītības sistēmu. Pēc diskusijām un interesējošo jautājumu noskaidrošanas četras darba dienas hospitējām mācību stundas ar mērķi gūt pieredzi par mācību stundu norisi, skolotāja lomu, skolēnu iesaisti, metodiskajiem paņēmieniem, digitālo rīku izmantošanu un vērtēšanu mācību procesā. Erasmus+ projekta darba nedēļa noslēdzās ar diskusiju ar mācību jomu vadītājiem par iegūto pedagoģisko pieredzi Vēzeras ģimnāzijā salīdzinājumā ar mūsu pedagoģisko darbu RVVĢ.

RVVĢ pedagogu gūtās atziņas un secinājumi pēc mācību stundu vērošanas Vēzeras ģimnāzijā:

  • skolas digitalizācijas projekta ietvaros visu skolotāju un skolēnu rīcībā ir nodoti planšetdatori, kuri tiek izmantoti mācību darbā gan skolā, gan mājās;
  • mācību stundas ir uz skolēnu centrētas, skolotājs organizē un vada mācību procesu, bet ar jauno mācību vielu skolēni lielā mērā iepazīstas patstāvīgi;
  • mācību vielas apguves procesā skolotājs uzdod atvērtus jautājumus, rosina diskutēt, nepauž savu viedokli, aicina apkopot, izvērtēt un pieņemt lēmumu, nonākt pie pareizās atbildes, zināšanas apgūt pašvadīti;
  • skolēnu viedokļu izteikšana mācību stundās veicina mācību vielas labāku izpratni un iegaumēšanu;
  • katrā mācību stundā skolotājs novērtē katra skolēna iesaisti diskusijās par attiecīgo mācību vielu vai nu papīra žurnālā, vai elektroniskajā klases sarakstā; semestrī par mutisko iesaisti mācību stundās skolēns saņem vērtējumu;
  • semestra vērtējumu sastāda divi pārbaudes darbu vērtējumi un viens mutiskais vērtējums.

Kolēģi no Vēzeras ģimnāzijas mūs iepazīstināja ar Floto (Vlotho) un tās apkārtnē esošajām pilsētiņām Mindeni (Minden), Hērfordi (Herford), Portu Vestfāliku (Porta Westfalica), Bīkeburgu (Bückeburg), Bādēnhauzeni (Bad-Oeyenhausen), kā arī ar dzelzs rūdas raktuvēm Klainbrēmenē (Kleinenbremen). Bijām ielūgti uz pieņemšanu pie Floto pilsētas mēra Roko Vilkena (Rocco Wilken) un uzaicināti uz diskusiju Eiropas studiju centrā (vācu val. - Gesamteuropäische Studienwerk) - organizācijā, kura pēta situāciju Eiropas austrumu bloka valstīs un organizē seminārus skolēnu un pedagogu mērķauditorijai.

Projekta ietvaros organizētajā darba ēnošanā mēs, mobilitātes darba gruas dalībnieki, ieguvām jaunas zināšanas un pieredzi par Ziemeļreinas Vēstfālenes federālās zemes izglītības sistēmu un mācību procesu Vēzeras ģimnāzijā Floto. Iegūtās zināšanas un pieredzi izmantosim savās mācību stundās, dalīsimies pieredzē ar kolēģiem RVVĢ un interesentiem ārpus mūsu izglītības iestādes.

Prezentācija»

Tekstu sagatavoja: Santa Jansone