Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Starpskolu projekts

Šī gada 9. novembrī, gatavojoties Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde ar finansējumu no Baltijas Reģionālā fonda un palīdzību no jauniešu studijas BaMbuss rīkoja talku, kurā kopīgiem spēkiem ar skolēniem no ĀVĢ sakopa lielu daļu Rīgas Brāļu kapu teritorijas.

11. novembrī, kā katru gadu, tūkstošiem cilvēku pulcējas godināt tos, kas krituši par mūsu brīvību. Šī pasākuma mērķis bija saliedēt skolēnus no RVVĢ un ĀVĢ skolēnu pašpārvaldēm un veicināt sadarbību starp skolām, kā arī palīdzēt sagatavot Rīgas Brāļu kapu teritoriju svētkiem un veicināt jauniešu patriotiskumu.