Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Vācijas vēstniecība Latvijā atbalsta vācu valodas apguvi RVVĢ

22.11. – svarīga diena tiem 12.klašu skolēniem, kas mācās vācu valodu kā 1.svešvalodu un šodien kārto Vācu valodas II. pakāpes diploma (DSDII) eksāmena rakstu daļu.

Vēlam viņiem veiksmi!

Vācijas vēstniecība Latvijā nodrošina šo iespēju jauniešiem, kas vēlas iegūt DSDII diplomu, lai studētu Vācijā, un mūsu ģimnāzija jau 25 gadus ir DSD eksaminācijas centrs Latvijā. Tā kā šogad atzīmējam 60 gadus kopš padziļinātas vācu valodas apmācības ieviešanas ģimnāzijā, 10. - 12.klašu ģimnāzisti – DSDII eksāmena pretendenti un arī potenciālie eksāmena kārtotāji nākamajos gados – vācu valodas nedēļas ietvaros devās uz Vācijas vēstniecību, lai piedalītos diskusijā ar Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu.