Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Nikolausa diena vācu valodas mācību stundā

7. c klases vācu valodas stunda 06.12. noritēja jautrā svētku noskaņā, jo kopīgi tika svinēta Nikolausa diena (Nikolaustag). Klasi piepildīja skolēnu čalas un Ziemassvētku dziesmas, jo, darbojoties grupās, tika risināti dažādi uzdevumi. Skolēni strādāja ar krustvārdu mīklu, meklēja bildes, kas atbilst dotajiem vārdiņiem, un ievietoja trūkstošos vārdus populārajā Nikolausa dienas dziesmiņā "Lasst uns froh und munter sein". Kopā skatījāmies video par Nikolausa dienu un uzzinājām vairāk par Svēto Nikolaju (der Heilige Nikolaus) kā vēsturisku personu. Stunda noslēdzās ar apkopojošu Kahoot testiņu. Un, protams, neizpalika arī mazas, saldas balviņas dalībniekiem!