Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Atklātā svešvalodu olimpiāde 2023

Priecājamies, ka Atklātā svešvalodu olimpiāde, kuru Rīgas Valsts vācu ģimnāzija organizē jau 12. gadu, ieinteresējusi plašu dalībnieku skaitu no visas Latvijas!

28.01. gaidām Rīgā, Āgenskalna ielā 21, visus, kuri veiksmīgi pārvarēja atlases kārtas tiešsaistē. Uz klātienes posmu uzaicināto skolēnu vārdi un uzvārdi redzami pielikumā.

Reģistrācija no plkst. 10.15 līdz 11.45 skolas 1.stāva vestibilā. Lūgums ierasties savlaicīgi.

Sīkāka informācija par olimpiādes norisi sadaļā Atklātā svešvalodu olimpiāde.

Nākot uz olimpiādi, jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju!

Aktuāla informācija skolotājiem, kuri plāno ierasties uz olimpiādi kopā ar saviem audzēkņiem:

Piedāvājam apmeklēt 2 pedagogu profesionālās pilnveides nodarbības laikā, kamēr skolēni raksta olimpiādes darbu (no plkst. 12.05 līdz 12.55):

1. "Kā attīstīt pašvadītu mācīšanos svešvalodās ar digitāliem rīkiem" Vadīs Nunez Romero Olmo Francisco (darba valoda - latviešu);

2. "CLIL (mācību satura un valodas integrēta apguve) pieejas īstenošana vācu valodas un dizaina un tehnoloģiju stundās. Galda klāšana: klasiskais galda klājums un bufete". Vadīs vācu valodas skolotāja Daiga Šķēle (darba valoda - latviešu).

Skolotājiem, kuri vēlas piedalīties kādā no nodarbībām, lūgums līdz 27.01. rakstīt Līgai Strazdiņai: lstrazdina4@edu.riga.lv. Turpat vērsties arī neskaidrību vai jautājumu gadījumā.

6.kl. vācu v. | 7.kl. angļu v. | 9.kl. vācu v. | vsk. spāņu v.