Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr.103-rs, Rīgā 13.02.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona fizikas 62. olimpiādes 2. posma 9.-12. klašu uzvarētājiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas fizikas 62. olimpiādes 2. posma žūrijas komisijas 06.02.2012. lēmumu:

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.1. Sandai Millerei - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase;

4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
4.3. Anetei Kristīnei Nesaulei - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,9. klase;
4.8. Kasparam Ābelnīcam - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 10. klase;
4.17. Ārim Krūmiņam - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase;

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.2. Rolandam Grantam - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;

6. Par labu olimpiādes norises nodrošināšanu izteikt pateicību:
6.1. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas administrācijai un olimpiādes rīcības komisijas vadītājam Mārim Purviņam;