Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Informācija par 7.klasēm:

pēc līdz 8.05. iesniegtajiem datiem par piekrišanu/atteikumu mācībām RVVĢ, ieteikumu mācībām papildus saņem skolēni ar punktu skaitu 136 - 139.
Dokumentu iesniegšana 31.05.
(14.00-19.00), 1.06. (8.00 - 14.00). No 25.05. sadaļā Izglītība - Uzņemšana būs publicētas dokumentu veidlapas.

Informācija 10.klasēm par iestājeksāmenu 13.05.

(skolas rīcībā nav iestājpārbaudījuma kārtotāju e-pasti, tāpēc ziņa nav nosūtāma):

Reģistrācija eksāmenam sākas 9:10. Pulcēšanās skolas pagalmā. Skolēniem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID, skolēna karte). Pie skolēna nevar būt mobilās saziņas iekārtas, tās būs jāatstāj telpā norādītajā vietā. Ieteicams līdzi paņemt ūdeni un enerģijas devu pauzei, jo starp daļām ir 30 minūšu starpbrīdis. Kodus skolēni saņem iestājpārbaudījuma laikā.