Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Muzeju nakts video

Ģimnāzija īpaša ar vēl vienu tradīciju, kas pulcē bijušos, esošo un topošos skolēnus, apkaimes iedzīvotājus un visus pārējos interesentus: MUZEJU NAKTĪ esam atvērti un piedāvājam plašu programmu - no Dārza svētkiem līdz koru atklātajam mēģinājuma, skolēnu teātra uzvedumiem, skolas vēstures filmu demonstrāciju, muzeja un skolas telpu apskati. Noskaties 2023.gada 13.maija Muzeju nakts pasākuma kopsavilkumu!