Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus+ Vīne

Projekta "Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts skolēniem un personālam" ietvaros mūsu skolas skolnieces Elza Gādmane (10 SA) un Līva Mālere (10 EI) 2. jūnijā devās uz Vīni, Austrijā. Projekta mērķis ir sniegt izglītības iespējas multikulturālā vidē, attīstīt komunikācijas un sociālās prasmes, iepazīt starpkultūru saziņu un iespējamās nākotnes karjeras iespējas.

Projekta norises laikā skolniecēm bija iespēja aktīvi iesaistīties Bernoulli ģimnāzijas mācību procesā un piedalīties dažādās mācību stundās un aktivitātēs.

Kopā ar skolniecēm uz partnerorganizāciju devās arī vācu valodas skolotāja Elīna Beča, kura hospitēja vācu valodas stundas, iepazina Austrijas izglītības sistēmu un ieguva jaunas idejas savam darbam.

Bernoulli ģimnāzija ir progresīva skola, kas piedāvā ļoti radošu mācību vidi vairāk kā 900 skolēniem. Ņemot vērā to, ka aptuveni 50% no ģimnāzijas skolēniem dzimtā valoda nav vācu valoda, Elzai un Līvai bija lieliska iespēja iepazīt starpkultūru saziņu un mijiedarbību ļoti multikulturāla vidē. Savas komunikācijas prasmes meitenes attīstīja dzīvojot viesģimenēs, kas noteikti palīdzēja pilnveidot arī svešvalodu prasmes.

Brīvajā laika meitenes apmeklēja Vīnes ievērojamākās apskates vietas, tā bagātinot savu pieredzi un paplašinot redzesloku.

Kopumā projektā tika pavadītas astoņas lieliskām atmiņām pilnas dienas, un skolnieces 10.jūnija rītā atgriezās Rīgā gandarītas par apmaiņas projektā pieredzēto, savukārt, skolotāja Elīna Beča ar darba ēnošanā gūto pieredzi dalīsies arī ar saviem kolēģiem.