Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

in memoriam


Man gribas sestdienas miera,
Kad visi darbi rimst,
Kad vakara saules mala
Pelēkos mākoņos grimst…
/M.Priede/


Aina Uberte (1940 – ╬2023)

Aina Uberte dzimusi Madonas rajonā, mācījusies Liepkalnes astoņgadīgajā skolā un no 1956.gada Rīgas 6.vidusskolā.

Rīgas 5.vidusskolā (vēlāk - Āgenskalna ģimnāzijā) strādāja no 1972.gada līdz 2009. gadam.

Vairākus gadus aktīvi organizēja apmaiņas braucienus uz VDR Herdera skolu. Kolēģi atminas, ka Aina rūpīgi gatavojusies katrai vācu valodas stundai, hospitējusi kolēģu stundas. Savās stundās mērķtiecīgi izmantojusi modernus uzskates līdzekļus, papildmateriālus un tehniku, ar lielu atbildības izjūtu Aina Uberte pildījusi ikvienu viņai uzticēto sabiedrisko pienākumu.

Trešās Atmodas gados bija aktīva Latvijas Tautas frontes dalībniece un bija atbildīga par skolas LTF grupas dokumentācijas kārtošanu.

Skolas kolektīvā Aina Uberte iemantoja cieņu un apbrīnu, pateicoties augstajai atbildības izjūtai un iejūtībai.

Ģimnāzija izsaka dziļu līdzjūtību Ainas Ubertes ģimenei!

Atvadīšanās no Ainas Ubertes plānota 2023.gada 20. jūnijā Krematorijas Mazajā sēru zālē (Rīga, Varoņu iela 3A).
Lūgums atvadīšanos saskaņot, zvanot uz ģimnāziju pa tālr. 67474274.