Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

1.septembris

                                       1.septembrī

KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN TELPAS

7. klašu skolēniem:

8.45 - 8.55     pulcēšanās klašu telpās

9.00 - 9.30     mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē

9.40 - 11.00   klases stunda

 

8., 9. klašu skolēniem:

9.50 - 10.00     pulcēšanās klašu telpās

10.00 - 12.00   klases stunda

 

10. klašu skolēniem:

9.45 - 9.55        pulcēšanās klašu telpās

10.00 - 10.30    mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē

10.40 - 12.00    klases stunda

 

11. klašu skolēniem:

9.50 - 10.00     pulcēšanās klašu telpās

10.00 - 12.00   klases stunda

 

12. klašu skolēniem:

10.45 - 10.55    pulcēšanās klašu telpās

11.00 - 11.30    mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē

11.40 - 13.00    klases stunda

 

Klašu sadalījums atrodams skolvadības sistēmā e-klase. Ja kādam neizdodas e-klasē to apskatīt, lūdzu informēt skolu, rakstot rvvg@riga.lv

Vecāku sapulces plānotas 11.-15.09., informācija par norises laikiem tiks precizēta līdz 5.09.