Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus+ projekta viesojums

25. - 29.09.2023. norisinājās Erasmus+ projekts, kura ietvaros Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā viesojās 12 skolēni un 2 pedagogi no Kasntenes pilsētas ģimnāzijas (Städtisches Stiftsgymnasium Xanten). Projekta mērķis bija vērst uzmanību uz vides problēmām un aktualizēt ilgtspējas nozīmi.

Projektā iesaistītie skolēni no Vācijas kopā ar 8. klašu skolēniem no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas nedēļas garumā darbojās ar dažādām ar vidi saistītām tēmām, aprēķināja CO2 nospiedumu, apmeklēja beziepakojuma veikalu un DIO depozīta punktu. Projekta noslēgumā skolēni grupās darbojās pie idejām, kā taupīt resursus, samazināt atkritumu daudzumu un dzīvot ilgtspējīgāk.

Apmaiņas nedēļas laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt arī Siguldu un doties pārgājienā uz Turaidas pili, iepazīt Vecrīgas ievērojamākos apskates objektus un paviesoties skaistajā Jūrmalā.

Dalība projektā ne tikai deva iespēju uzlabot svešvalodas prasmes, bet arī veicināja komunikācijas un sadarbības prasmju attīstīšanu.

Īpašs paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un iespēju izmitināt Ksantenes skolas audzēkņus savās mājās!

2024.gada aprīlī projektā iesaistītie skolēni un pedagogi Elīna Beča un Māris Apsītis dosies uz Ksanteni, lai turpinātu uzsākto sadarbību.