Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

"Zelta pildspalvas" laureāts 2023

Rīgas valstspilsētas pašvaldība jau 28 gadus izsaka atzinību un apbalvo skolu pedagogus par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā, pasniedzot goda rakstu un balvu "Zelta pildspalva", kuru ģimnāzijas pedagogi šogad saņem jau trīspadsmito reizi.

2023.gada 14.novembrī Rīgas mērs Vilnis Ķirsis pasniedza balvu "Zelta pildspalva" ģimnāzijas kultūras un māksas skolotajai, direktora vietniecei metodiskajā darbā

LĪGAI STRAZDIŅAI

nominācijā "Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību" par rezultatīviem risinājumiem izglītības iestādes darba organizēšanā un pieredzes popularizēšanā, izglītības kvalitātes ilgtspējības nodrošināšanu, sadarbību ar citām organizācijām dažādos līmeņos un izglītības iestādes iesaisti dažādos projektos.

Līga Strazdiņa Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā strādā kopš 1994. gada, bet no 2014.gada septembra ir direktora vietnieks izglītības jomā, pasniedz arī mācību kursus Kultūras pamati, Kultūra un māksla I un Kultūra un māksla II. Pateicoties L.Strazdiņas mērķtiecīgai un profesionālai darbībai zinātniskās pētniecības jomā, ģimnāzijā visi vidusskolēni izstrādā pētniecības darbu un iegūst prasmes akadēmiskajā pētniecībā, attīsta publiskās uzstāšanās prasmes un popularizē ģimnāzijas tēlu Rīgas valstspilsētā un Latvijā kopumā.