Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Uzņemšana 7. un 10.klasēs 2024./25.m.g.

Rīgas dome publicējusi informāciju par vienoto iestājpārbaudījumu matemātikā Rīgas valsts ģimnāzijās.

Informāciju lasīt ŠEIT.

SVARĪGI!

Lai iestātos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7. vai 10.klasē, jākārto arī valodas iestājeksāmens (plānots tajā pašā dienā - 7.klasēm Svešvaloda (angļu vai vācu valoda),10.klasēm - Valodas (tekstpratība latviešu valodā un izvēlētajā svešvalodā: angļu vai vācu valodā). Sīkāka informācija par šī eksāmena norisi tiks publicēta pēc oficiālā saskaņojuma saņemšanas no RD.

Plānotas arī informatīvās tiešsaistes tikšanās topošajiem ģimnāzistiem un viņu vecākiem martā. Informācija tiks publicēta skolas mājas lapā.