Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas!

Ģimnāzija lepojas ar savu skolēnu sasniegumiem Valsts olimpiādēs. 8.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums. Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.-12.kl. II pakāpi ieguva Ilze Rasnača (12.kl.) un III pakāpi Katrīna Kate Millere (12.kl.) (1.rindā no labās).

Valsts angļu valodas olimpiāde šogad notika arī 7.-9.klasēm, un 7.kl. skolniecei Unai Sarmulei liels panākums – III pakāpe. (1.rindā vidū). 10.-12.kl. grupā atzinību saņēma Teo Olte (11.kl.).

Valsts vācu valodas 10.-12.kl.olimpiādē II pakāpes diplomus saņēma Emma Sophie Hoeppner (11.kl.) un Jana Sedoliņa (12.kl.) (1.foto 1. rindā no kreisās). Johanness Tobiass Bergers (12.kl.) saņēma I pakāpes diplomu (2.foto).

Prieks un lepnums par saviem skolēniem arī viņu pedagogiem – vācu valodas skolotājai Inai Baumanei, latviešu valodas un literatūras skolotājai Baibai Siliniecei un angļu valodas skolotājai Annai Zirdziņai (2.rindā no kreisās).