Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Aprīlis - vācu valodas mēnesis

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā vācu mēneša ietvaros notika vairāki pasākumi:

8.aprīlī 8.klases skolēni pierādīja savas zināšanas 8.klašu vācu valodas olimpiādē;

12.aprīlī notika Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas ikgadējā konference;

12.aprīlī četri 11.kl. skolēni ieguva I pakāpes diplomu Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā video konkursā par tēmu Vācu valoda un citi priekšmeti;

14.-19.04. Erasmus+ mobilitātes projektā Ksantenē piedalījās 12 8.kl.skolēni;

15.-21.04. viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki no Ambergas, Bavārijas;

21.-26.04. Erasmus+ mobilitātes projektā Berlīnē piedalījās 20 8.kl.skolēni;

24.aprīlī 9.klases 20 skolēni kārtoja DSD pirmās pakāpes valodas eksāmenu;

30.aprīlī 21 divpadsmitais piedalījās DSD otrās pakāpes diplomu saņemšanas pasākumā Vācijas vēstniecības rezidencē Mežaparkā.

Lai popularizētu vācu valodu, visās klašu grupās norisinājās radošais darbs, kur skolēni, izmantojot dažādus rīkus un pieejas, veidoja savu Vācijas bildi.

Aicinām balsot par jūsu favorītu!

https://padlet.com/rvvg/mein-deutschlandsbild-9tt1a4i0kylwc94c