Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Apsveicam

Sveicam skolas Biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes (10.- 12. klasei) uzvarētājus!

Olimpiādē piedalījās 9 audzēkņi.

 1. Osvalds Blūzma 11.d sk I. Ērgle 1. vieta
 2. Kaspars Purmalietis 12.b sk I. Ērgle 2. vieta
 3. Mārtiņš Bratuškins 12.b sk I. Ērgle 3. vieta

Vēlam veiksmi rajona olimpiādē, kura notiks 12. janvārī!

Sveicam skolas Vācu valodas olimpiādes (8. klasei) uzvarētājus!

Olimpiādē piedalījās 56 audzēkņi.

 1. Daniels Kurgs 8.a sk. I. Kalteniece 1. vieta
 2. Jānis Jurģelis 8.a sk. Z. Jakovica 1. vieta
 3. Māra Cecīlija Circene 8.b sk. Z. Jakovica 2. vieta
 4. Kristiāns Vīgants 8.b sk. R. Lapiņa 3. vieta
 5. Agita Caune 8.b sk. D. � ķēle 3. vieta
 6. Lilita Zelle 8.b sk. R. Lapiņa 3. vieta
 7. Laura Slavinska 8.b sk. Z. Jakovica atzinība
 8. Elizabete Vitrjaka 8.a sk. A. Vinčele atzinība
 9. Elvis Baranovskis 8.b sk. Z. Jakovica atzinība
 10. Dace Zariņa 8.b sk. R. Lapiņa atzinība
 11. Anna Dāle 8.a sk. Z. Jakovica atzinība
 12. Monika Cera 8.b sk. Z. Jakovica atzinība

Vēlam veiksmi Danielam Kurgam, Jānim Jurģelim, Mārai Cecīlijai Circenei, Kristiānam Vīgantam, Agitai Caunei, Lilitai Zellei, Laurai Slavinskai, Elizabetei Vitrjakai un Elvim Baranovskim rajona olimpiādē, kura notiks 12. janvārī!

Sveicam skolas matemātikas olimpiādes (7.-12. klasei) uzvarētājus!

Olimpiādē piedalījās 90 audzēkņi.

 1. Karīna Stasjuka 7.c sk. G. Reinvalde 1. vieta
 2. Kaspars Ābelnīca 7.c sk. G. Reinvalde 1. vieta
 3. Liena Gūtmane 7.c sk. G. Reinvalde 1. vieta
 4. Matīss Dzelve 9.b sk. G. Reinvalde 1. vieta
 5. Konstantīns Starovoitovs 10.d sk. I. Zalāne 1. vieta
 6. Kārlis Aigars Kathins 7.c sk. G. Reinvalde 2. vieta
 7. Linda Kokare 9.a sk. I. Riekstiņa 2. vieta
 8. Kristers Grigulis 7.c sk. G. Reinvalde 3. vieta
 9. Ģirts Dālbergs 8.a sk. G. Reinvalde 3. vieta
 10. Līga Rinkeviča 9.a sk. I. Riekstiņa 3. vieta
 11. Katrīna Upatniece 10.d sk. I. Zalāne 3. vieta
 12. Marika Millere 10.a sk. I. Tumaševska 3. vieta
 13. Lauris Gailums 10.d sk. I. Zalāne 3. vieta
 14. Emīls Ķepītis 10.d sk. I. Zalāne 3. vieta
 15. Linards Kalniņš 11.a sk. A. Pukse 3. vieta
 16. Osvalds Blūzma 11.d sk. I. Zalāne 3. vieta
 17. Toms Cirvelis 12.c sk. S. Laukmane 3. vieta
 18. Kaspars Purmalietis 12.b sk. S. Laukmane 3. viet

Vēlam veiksmi šiem audzēkņiem rajona matemātikas olimpiādēs!

Atzinība par sasniegtajiem rezultātiem:

19. Linda Geldnere 7.c sk. G. Reinvalde atzinība
20. Paula Zeikmane 9.d sk. G. Reinvalde atzinība
21. Ivars Ķezbers 9.d sk. G. Reinvalde atzinība