Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Lepojamies

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr.89-rs, Rīgā, 09.02.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona matemātikas 62. olimpiādes 2. posma 9.-12. klašu uzvarētājiem

Pamatojoties uz Kurzemes rajona matemātikas 62. olimpiādes 2. posma žūrijas komisijas 03.02.2012. lēmumu:

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.3.Kasparam Ābelnīcam Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 10. klase;

3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
3.10. Lindai Āboliņai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase;
3.11. Ģirtam Dālbergam Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
3.12. Valteram Bondaram Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
3.13. Sandrai Bruņeniecei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase.

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.4. Ilzei Zalānei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.5. Ingai Riekstiņai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;