Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Diploms

ansamblis_1Sveicam Rīgas pilsētas vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 1. kārtas Kurzemes rajonā uzvarētājus:

  1. Moniku Ceru 8.b
  2. Māru Circeni 8.b
  3. Martu � iļinu 8.b
  4. Ēriku Ļipuncovu 9.a
  5. Arianu Seviško 9.b
  6. Mārtiņu Ennīti 11.a
  7. Linardu Kalniņu 11.a
  8. Krišjāni Mežuli 11.a