Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Konkurss

25.03. mūsu skolā notika daiļrunas konkurss vācu valodā. � ajā konkursā piedalījās 7.-to klašu skolēni. Lai gan laukā vēl valda ziema, skolēni bija iemācījušies dzejoļus par pavasari.


Konkursa rezultāti:
1.v. Liānai Petrovai (7.c), Karīnai Stasjukai (7.a)
2. v. Artūram Kuļešovam (7.a), Ievai Vanagai (7.c), Aleksandram Kuļešovam un Dāvidam Jomam (7.a)
3. v. vācu valodas grupiņai, kuri visi bija iemācījušies vienu dzejoli- Lienai Gūtmanei, Kārlim Dzeldem, Arnoldam Ābramam, Adelīnai Darviņai, Matīsam Donovam, Enijai Grīgai, Elzai Birzniecei, Agnesei Apinei, Annai Anitai Cīrulei (7.a)


Atzinība - Toma Koršaņvskim (7.a) un Enijai Miezei (7.b).


Paldies skolotājām A. Vinčelei, D. � ķēlei un M. Deisonei, kuras palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam.

Foto.