Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

e-klases jaunumi

Līdz šim skolēnu ilgstošas prombūtnes gadījumā SMS sūtīšanu bloķēja e-klases skolas virsadministrators. Turpmāk, ja nepieciešams bloķēt SMS, ir jāsūta e-vētule uz adresi e-klase@deac.lv Vēstulē jānorāda skola, klase, skolēna vārds un uzvārds, bloķēšanas periods un iemesls.