Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Par Fizikas 59.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2009. gada 24. aprīļa rīkojums Nr. 174

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:

1.3.10. Arti Svilānu – Āgenskalna ģimnāzijas 12.klases skolnieku

Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Fizikas 59.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.7. Kārli Kūriņu – Āgenskalna ģimnāzijas skolotāju