Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

vacNo 18. līdz 23. jūnijam skolā viesojās Berlīnes „Königin –Luise-Stiftung“ /Vācija/ skolas kora un mūzikas pulciņa 20 dalībnieki un 4 skolotājas. � oreiz, organizējot uzņemšanu, atcerējāmies pirms vairākiem gadu desmitiem praktizēto - mūsu viesi nakšņoja skolā, ēdināšanu nodrošināja mums viesiem labi pazīstamā firma „Fazer Amica”.

Jaunieši ar prieku iepazinās ar mūsu tautas vēsturi Brīvdabas muzejā, priecājās par Rīgas jūgendstila pērlēm, izbaudīja priekus Jūrmalā un mūsu sporta kompleksā. Mūsu jauno draugu viesošanās kulminācija bija 19. jūnijā, kad skolas aktu zālē noskatījāmies Rosemarie Arzt kriminālās rēvijas „Pasticcio” /vadītājas: R. Arzt E. Mentzel/ izrādi.

Laikam vislielāko pārsteigumu klausītājiem sagādāja mums visiem tik pazīstamās dziesmas „Rīga dimd” perfektais izpildījums latviešu valodā! Žēl, ka uzturēšanās laiks Latvijā sakrita ar mūsu vasaras brīvdienām un Pirmsjāņu steigu. Paldies skolotājām Montai Deisonei un Elīnai Saukantei par viesu uzņemšanu, kā arī visiem tiem audzēkņiem, kuri atrada laiku, lai iepazītos tuvāk ar jaunajiem māksliniekiem! Īpaši pateicamies Āgenskalna sākumskolai un P.Jurjāna mūzikas skolai, kā arī 7. klases audzēkņa Arnolda Pukss un 11.a klases audzēknes Baibas Zvirbules ģimenēm, vasaras nometnes audzēkņiem, skolotājiem D. � ķēlei, A. � ķēlem, A. Ošeniekam par sniegto atbalstu! Bez Jūsu atsaucības šādi starptautiski projekti nav iespējami!

Ieraksts skolas muzeja viesu grāmatā liecina par apņemšanos mūsu sadarbību turpināt. Tālākais ir atkarīgs no mūsu vēlmes sadarboties.

Foto pārskats