Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Par 18. septembri

18.septembrī skaisti un vērienīgi tika atzīmēta skolas 88.dzimšanas diena.

Rīts sākās ar klašu gatavoto ziedu pulksteni skolas pagalmā. Pulksten divpadsmitos, draudzīgi apskāvuši skolu, audzēkņi un pedagogi tai vēlēja daudz laimes, bet pēc tam iemūžināja šī gada skaisto ciparu kombināciju lielajā kopbildē. Pēc patriotiskas absolventa Pētera Blūma uzrunas -kā jau dzimšanas dienā- visi mielojās ar gardiem kliņģeriem.

Plkst.13.00 skolas zālē notika svinīgais pasākums, kuru īpašu vērta 2 nozīmīgi akcenti -1941.gada absolventa Jāņa Vasarieša dibinātās un mākslinieka absolventa Agra Kramiņa veidotās balvas „Pūce” pasniegšana 12. b klases audzēknim Artūram Marcinkevičam par skolas slavas kaldināšanu un skolas augstāko apbalvojumu pasniegšana skolotājiem –ekspertiem Ainai Ubertei, Ainai Vinčelei, Raitai Lapiņai, Anitai Puksei, Vijai Lapai un Kārlim Hammeram par tūkstošiem aizvadītu darba stundu un mīlestības brīžu skolā. Tika atzīmēts, ka skolotāja statusu nevar noņemt līdz ar aiziešanu no ikdienas darba skolā – mums viņi vienmēr paliks Skolotāji, ko apliecināja arī daudzo iepriekšējo gadu absolventu klātbūtne un skaistie ziedi skolotājiem. Pasākumā uzstājās skolas jauktais koris I.Mezītes vadībā, 2009.gada absolvente un iepriekšējā „Pūces” saimniece Elīna Bērtule, 10.klašu audzēkņi Sandra Bruņeniece, Arians Seviško un Kārlis Mangulsons. Klātesošo atmiņā noteikti paliks arī kolorītās skolas „vienaudža” -87gadus vecā absolventa Jāņa Vasarieša uzrunas.

Vēl daži foto no sporta pasākumiem.